Håndtering af terminologi i memoQ

For begyndere

Første del

Introduktion til terminologistyring

 • Meta- og systemdata associeret med dine termbaser

Forberedelse og konvertering af en Excel gloseliste

 • Oprettelse af en termbase i memoQ
  • Tilføjelse af sprog
  • Valg af indstillinger for nye termer mht. genkendelse og matching af store og små bogstaver

Importer en konverteret gloseliste ind i din nye termbase

 • Mapping af gloselistens attributter til memoQs standard attributter
 • Tjek forhåndsvisningen for at sikre at accenttegn vises på korrekt vis

Tilføj termbasen i dit projekt i memoQ

 • Tilføj termer i termbasen inde fra memoQs oversættelseseditor
 • Håndtering af flere termbaser samtidigt i dit projekt

Vedligeholdelse af termbaser

 • Tilføjelse og redigering af termer
 • Filtrering for termer
 • Sletning af termer
 • Søg efter og håndter dubletter
 • Eksport- og importoptioner

Anden del

Termekstraktion

 • Ekstraher nøgletermer fra en kildefil og opret efterfølgende en projektspecifik termbase

Online ressourcer

 • Downloading af online terminologiressourcer f.eks. IATE gloselister og oprettelse af tosprogede eller flersprogede termbaser af filerne i memoQ
 • Downloading og ekstraktion af tosprogede EU TM-filer og oprettelse af nye TMer i memoQ af disse filer

Spørgsmål og svar-runde

NB: Vi holder adskillige pauser under kurser på stedet. På online-kurser holder vi en enkelt pause midt i kurset, der i alt varer 2,5 time.

Loading...