SDL Trados Studio 2019 niveau 3

For viderekomne

Første del

 • Fletning af projektfiler
 • Konfigurering af terminologikontrollen
 • Konfigurering af filformatfiltre
 • Ændring af indstillingerne for Auto-propagation
 • Sporing af ændringer
 • Brugerspecificerede genvejstaster

Sproglige ressourcer

 • Redigering af en hukommelses sproglige ressourcer
 • Tilføjelse af en forkortelse
 • Oprettelse af en liste med variabler
 • Anvendelse af variabler, når du oversætter

Vedligeholdelse af hukommelser

 • Visning af indholdet i en hukommelse
 • Redigering af indholdet i en hukommelse
 • Redigering af en hukommelses attributter
 • Sletning af oversættelsesenheder (TUer)
 • Gem ændringerne
 • Globale Søg og Erstat-processer
 • Filtrer efter TUer i hukommelsen, der indeholder en bestemt term
 • Definering af filtret
 • Udførelse af en batchkørsel
  • Batchredigering af specifikke TUer
  • Batchsletning af specifikke TUer
 • Søgning efter og håndtering af potentielle dubletter
 • Eksporter og importer oversættelsesenheder (TUer)
 • Eksporter en del af en hukommelse
 • Importer en tmx-fil (translation memory exchange-fil) ind i en hukommelse

SDL PerfectMatch

 • Hvad er forskellen mellem en PM- og en CM-match?
 • Forberedelse af et opdateringsprojekt via brugen af SDL PerfectMatch
 • Indlæsning af det foregående projekt
 • Tilføjelse af projektoplysninger og -sprog
 • Vælg projektets kildefiler
 • Vælg hukommelse, AutoSuggest-ordbog og termbase
 • Vælg de tosprogede filer fra det foregående projekt
 • Visning af projektstatistikkerne
 • Visning af projektfilerne
 • Tilføjelse af en ekstra kildefil
 • Visning af de forhåndsoversatte filer

Spørgsmål og svar-runde

 

NB: Vi holder adskillige pauser under kurser på stedet. Vi holder én pause under online-kurser, der i alt varer 2,5 time.

Loading...